ศอญ.
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
๗๑ ถนนอู่ทองใน   แขวง ดุสิต
เขต ดุสิต   กรุงเทพมหานคร   ๑๐๓๐๐

แอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา”
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒ – ๑๖๓ – ๔๖๗๐
โทรสาร : ๐๒ – ๑๖๓ – ๔๖๔๑
คอลเซ็นเตอร์ : ๑๕๑๑
อีเมล : [email protected]
           : [email protected]

เว็บไซต์ : http://www.royaloffice.th/จิตอาสา