ศอญ.
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
๗๑ ถนนอู่ทองใน   แขวง ดุสิต
เขต ดุสิต   กรุงเทพมหานคร   ๑๐๓๐๐

แอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา”
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒ – ๑๖๓ – ๔๖๗๐
โทรสาร : ๐๒ – ๑๖๓ – ๔๖๔๑
คอลเซ็นเตอร์ : ๑๕๑๑
อีเมล : jitarsa@royaloffice.th
           : hq_volunteer@hotmail.com

เว็บไซต์ : http://www.royaloffice.th/จิตอาสา