ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561

          ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถรวมกลุ่มประชาชน หรือชุมชน หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ส่งเข้าร่วมประกวด ไม่จำกัดอายุ ทีมละไม่เกิน 10 คน เริ่มเข้าก่อพระเจดีย์ทรายในวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะกรรมการจะจัดเตรียมทรายให้ ทีมที่จะเข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งมาเอง โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุย่อยสลายได้ง่าย ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะตัดสินในวันที่ 8 เมษายน 2561 ซึ่งมีรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2และรางวัลชมเชย 3 รางวัล 

 

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กทม. หมายเลขโทรศัพท์ 02 281 7999 ต่อ 1546 และ 1547 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.royalcardx.com โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ