สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัคร ทหารพราน ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ สิบตรี อุทัย ประทุมวัลย์ และอาสาสมัครทหารพราน วรากรณ์ นิ่มมาก ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ สิบตรี อุทัย ประทุมวัลย์ และอาสาสมัครทหารพราน วรากรณ์ นิ่มมาก ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 430 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ขณะเดินทางกลับจากการออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณบ้านบานทัน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

          จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน อิสรพงศ์ แก้วรักษ์ และอาสาสมัครทหารพราน อนิรุต หวังเอียด ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหาร อาสาสมัครทหารพรานและครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ