แอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา” สามารถดาวน์โหลดได้ 28 ก.ค. 62 ทั้ง IOS และ Andriod

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562

แอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา” ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ โดยการเริ่มต้นจากตัวเราเองมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมด้วยการทำความดี ด้วยหัวใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ