รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมพิธีสวดมนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต
สามารถจอดรถได้ที่ สวนสัตว์ดุสิต
เวลา ๑๖.๐๐ น. มีรถรับ – ส่ง เข้าบริเวณงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ