ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนกและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ