ประชาสัมพันธ์ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพุธที่ ๔ และวันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ