บริการฟรี Shuttle Bus รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จากกรุงเทพฯ ไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
 • บริการฟรี shuttle bus รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จากกรุงเทพฯ ไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป จะมี shuttle bus ขนาด 50 ที่นั่ง ให้บริการฟรี สำหรับ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” และ “อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน” ที่ จ.อยุธยา
 • ให้บริการ วันละ 2 รอบ ดังนี้
  1.รอบแรก ออกจากถนนหน้าพระลาน เวลา 10:30 น. และเดินทางกลับจากพิพิธภัณฑ์ฯ เวลา 14:00 น.
  2.รอบสอง ออกเวลา 12:00 น. และเดินทางกลับเวลา 15:00 น.
 • จุดจอดรถ shuttle bus คือ บริเวณถนนหน้าพระลาน ตรงข้ามประตูวิมานเทเวศร์ (ฝั่ง ม.ศิลปากร ท่าพระ) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นประตูทางออกของนักท่องเที่ยวจากพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ เที่ยวกลับ shuttle bus จะนำ นทท กลับไปส่งที่บริเวณสนามหลวง
 • บัตรเข้าชม
  1. นทท ต่างชาติ ที่ซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สามารถนำบัตรดังกล่าว ไปใช้เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” ได้ฟรี (เนื่องจากเป็นตั๋วร่วม)
  2. สำหรับ นทท ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ที่ไม่มีบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสามารถไปซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่น และ อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ได้โดยตรงที่พิพิธภัณฑ์ฯ
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 035-352-995 หรือ 02 283 9557
  *** หมายเหตุ : รถ shuttle bus ให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (วันทำการของพิพิธภัณฑ์ฯ)
  *** หยุดทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
  *** สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จะปิด ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 62 – 6 ม.ค. 63
รับ-ส่งนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศบริการฟรีไปกลับกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ