พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ