สำนักพระราชวัง จะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563
สำนักพระราชวัง จะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ