สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563

     สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด
มีทั้งหมด ๓ ตอน ดังนี้ ตอนที่ ๑ สืบสานงานแผ่นดิน ตอนที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และตอนที่ ๓ เสริมสร้างความสุขปวงประชา​

ตอนที่ ๑ สืบสานงานแผ่นดิน

ตอนที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข

ตอนที่ ๓ เสริมสร้างความสุขปวงประชา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ