ภาคีโรงเรียนจตุรมิตร จัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563

    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ภาคี โรงเรียนจตุรมิตร ประกอบด้วย สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ และคณะบริหาร ศิษย์เก่า นักเรียนเก่า บุคลากรและนักเรียนปัจจุบัน จัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2563

ภาคีโรงเรียนจตุรมิตร จัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาคีโรงเรียนจตุรมิตร จัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาคีโรงเรียนจตุรมิตร จัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาคีโรงเรียนจตุรมิตร จัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาคีโรงเรียนจตุรมิตร จัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาคีโรงเรียนจตุรมิตร จัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาคีโรงเรียนจตุรมิตร จัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ