พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชีนี ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ