พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ นายนพดล สำราญผล และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายนพดล สำราญผล เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดแจ้งเมืองเก่า อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเหตุให้น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และกระแสน้ำไหลเชี่ยวเข้าท่วมอุโมงค์ ทางหลวงหมายเลข 304 กบินทร์บุรี – ปักธงชัย เชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งนายนพดล ฯ เจ้าหน้าที่ทางหลวงกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นั่งเจ็ตสกีเข้าไปเพื่อปิดระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมภายในอุโมงค์ ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร แต่เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงมากทำให้นายนพดลถูกกระแสน้ำพัดสูญหาย ซึ่งต่อมาได้พบร่างนายนพดลเสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นับว่านายนพดลเป็นผู้ที่มีความเสียสละ เป็นผู้มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อหน้าที่และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
    ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระมหากรุณาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพแก่ นายนพดล สำราญผล เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

        วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ครอบครัวของนายนพดล สำราญผล เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
        การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายนพดล ฯ อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ