“พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” ผลงานหัตถศิลป์จากฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ ลูกหลานชาวนา ชาวไร่ไทย สืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้เสริม รักษา ต่อยอด งานอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
Play Video

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ