พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
       ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมและทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี”

       ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นราษฎรจังหวัดอุดรธานีที่มาจากทั้ง ๒๐ อำเภอและมีเชื้อสายที่หลากหลาย อาทิ ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จากอำเภอเมืองอุดรธานี รวมถึงชาวไทยจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ชาวภูไทและเผ่าญ้อ จากอำเภอศรีธาตุ ชาวภูไทจากอำเภอวังสามหมอ และชาวภูลาว ต่างสวมเครื่องแต่งกายที่งดงามแตกต่างกันตามกลุ่มชาติพันธุ์ แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา โดยส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีแสดซึ่งเป็นสีของดอกทองกวาวดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เมื่อทั้งสองพระองค์ ทรงพระดำเนินผ่านประชาชนต่างโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มาถือเป็นมิ่งขวัญรับเสด็จในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลายพระราชหัตถ์บนพระบรมฉายาลักษณ์แก่ประชาชน และพระราชทานลายพระราชหัตถ์ทรงขอบใจชาวจังหวัดอุดรธานีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ว่า “ขอบใจในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย”

        นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับหน่วยแพทย์ในพื้นที่ให้บริการดูแลราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นอย่างดี และนำยาดมพิมเสน ผ้าเย็นมาแจกแก่ราษฎรอย่างทั่วถึงอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ