น้ำพระพุทธมนต์พระราชทาน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

        เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ประชาชนทั่วประเทศได้มารอฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
        หลังเสร็จสิ้นการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ แล้ว ประชาชนจะได้รับน้ำพระพุทธมนต์พระราชทาน คนละ 1 ขวด จำนวน  10,000  คน ซึ่งยังมีประชาชนอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับน้ำพระพุทธมนต์พระราชทาน ทั้งนี้ ทางสำนักพระราชวังจึงได้จัดให้มีการลงชื่อ สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับน้ำพระพุทธมนต์พระราชทาน กับจิตอาสา 904  เพื่อขอรับน้ำพระพุทธมนต์พระราชทาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 688 คน   
        ซึ่งเมื่อวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2563  สำนักพระราชวังได้เชิญประชาชน จำนวน 300 คน  เข้ารับน้ำพระพุทธมนต์พระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ณ อาคารสำนักพระราชวัง  ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ  เวลา 09.00 – 16.00  น. และในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 จะได้เชิญประชาชนอีกจำนวน 388 คน เข้ารับน้ำพระพุทธมนต์พระราชทาน ในเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ