พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
      ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

      ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก  ที่เดินทางมาจากอำเภอต่าง ๆ  ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งต้องการที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดีและชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์   อีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรได้ฉายพระรูปร่วมด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ต่างปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด และพร้อมใจกันถวายพระพรด้วยการเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง   สมควรแก่เวลา  จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ  พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ