พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

        วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) และผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด นำ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน พร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ ๙ และครูดีเด่นประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และนำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๔ รุ่นที่ ๕ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร ๖ ปี ตามหลักสูตร ๕ ปี และตามหลักสูตร ๔ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
        ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทด้วย

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ