พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ปิดทำการเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 – 6 ม.ค. 64

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

      พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ปิดทำการเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 – 6 ม.ค. 

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ปิดทำการเทศกาลปีใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ