พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563

        วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 19.01 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
        พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นำ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล

        จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2561
        ในโอกาสนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม  รวมทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ในการสร้างเสริมความความเจริญให้แก่บุคคลและสังคมส่วนรวมด้วย

        จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

        แล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่างเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้องตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวล รวมทั้งทรงรับสิ่งของราษฎรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นและตั้งใจนำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ยังความปลี้มปีติแก่พสกนิกรภาคใต้ที่ครั้งหนึ่งได้ชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิด

        ด้วยทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานแก่ราษฎรทุกคนอย่างทั่วถึง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ