สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐาน และสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564
สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐาน และสถานที่ต่างๆ3
THE BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD WOULD LIKE TO ANNOUNCE THE CLOSURE OF ROYAL PALACES AND LOCATIONS

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ