น้ำพระราชหฤทัยดุจสายธารา ปกป้องปวงประชาจากภัยโควิด ๑๙

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทาน "รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ" ต้นแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ