พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อน้อมนำพระราชดำริ ฯ ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเผยแพร่โครงการ ฯ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ทราบต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนองนา) แก่นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ