พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอาหารให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตลอดเดือนมีนาคม 2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564

        ชมรมร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี และพสกนิกรจังหวัดปทุมธานี ทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างที่หาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอาหารให้แก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อีกทั้งทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยพื้นฐานและการโภชนาการ โดยพระราชทาน วันละ 3 มื้อ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตั้งแต่ วันที่ 8 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 24 วัน 72 มื้อ อาหารพระราชทาน 3,600 กล่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอาหารให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอาหารให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ