สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จะคลี่คลาย

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564

สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

   – พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
   – พระราชวังบางปะอิน
   – พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
   – โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
   – พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   – พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
   – โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จะคลี่คลาย

๑๒ เมษายน ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ