พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่ โรงพยาบาลคลองสามวา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้ เครื่องเอกซเรย์ที่ได้รับพระราชทานนี้จะนำไปใช้เสริมในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นล้นพ้น

พระราชทาน เครื่องเอกซเรย์
พระราชทาน เครื่องเอกซเรย์
พระราชทาน เครื่องเอกซเรย์
พระราชทาน เครื่องเอกซเรย์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ