พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) จำนวน 10 ห้อง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรับสถานการณ์คนไข้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการหนัก จากโรงพยาบาลสนาม โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร น.พ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ น.พ. ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เครื่องมือทางการแพทย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เครื่องมือทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ