ชาวจังหวัดปัตตานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ เพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564

    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปัตตานี โดยนายราชิต สุดพุ่ม ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งกำหนดเพิ่มเติม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทาน รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 3 คัน และ รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน เพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องการกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ