พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานแก่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย
   เครื่องช่วยหายใจ Hamiton C 1 จำนวน 3 เครื่อง
   เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 20 เครื่อง
   เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 70 เครื่อง
   เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 10 เครื่อง
   เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด 2 เฟส จำนวน 5 เครื่อง
   เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง
   เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 100 เครื่อง

   โดยมี น.พ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ