พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูโสตถิพัชรคุณ (สวัสดิ์ พ่วงเพิ่ม) ณ วัดศาลาเขื่อน จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  เวลา 11.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูโสตถิพัชรคุณ (สวัสดิ์  พ่วงเพิ่ม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์ และเจ้าอาวาสวัดศาลาเขื่อน อายุ 96 ปี พรรษา 76
ณ วัดศาลาเขื่อน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ