ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ มาประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังหญิง

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564
Play Video

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ