ตู้เกลียว

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564

    “ตู้เกลียว” เป็นตู้กระจก ที่มุมของตู้ทำเป็นเกลียว กระจกเจียระไนสวยงามมาก ลักษณะคล้ายตู้เสื้อผ้าแต่มีขนาดย่อมกว่า คือสูงระดับอก สีของตู้เกลียวเป็นสีน้ำตาลคล้ายสีของเนื้อไม้

    ตั้งอยู่ที่ระเบียงพระตำหนักสมเด็จพระศรีวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ในพระบรมมหาราชวัง ตู้เกลียวมีที่พระตำหนักนี้ที่เดียวเท่านั้น

    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าให้ฟังว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะ วงศ์วโรปการ ท่านนำตู้เกลียวมาจากเมืองนอก ถวายสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงพอพระราชหฤทัยและโปรดตู้เกลียวอย่างยิ่ง ท่านได้นำตู้เกลียวมาเก็บของที่ระลึกต่าง ๆ และของอเนกประสงค์อื่น ๆ ลักษณะคล้าย ๆ เป็นตู้โชว์ของท่าน ครั้นเมื่อเสด็จสวรรคต ตู้เกลียวนี้ก็เป็นที่เก็บรวบรวมหนังสือสำคัญ ๆ เสมือนเป็นแหล่งความรู้ต่าง ๆ ไว้มากมายหลายต่อหลายเล่ม

พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในเขตพระราชฐานชั้นใน

พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในเขตพระราชฐานชั้นใน

     ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังพระตำหนักนี้ ทอดพระเนตรเห็นตู้เกลียวสวยงามมาก ภายในมีหนังสือที่สำคัญและมีคุณค่า จึงมีรับสั่งให้นำหนังสือเหล่านั้นไปเก็บรวบรวมไว้ที่สวนจิตรลดา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ส่วนตู้เกลียวมีรับสั่งให้ตั้งไว้ที่พระตำหนักนี้เช่นเดิม
     ปัจจุบัน วันเวลาผ่านไป ตู้เกลียวก็ยังคงตั้งอยู่ที่พระระเบียงพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา โดยชั้นล่างของตู้เริ่มยุบตัวลงทำให้ตู้เริ่มเอียง ดูเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนัก

 

ตู้เกลี่ยว

ตู้เกลี่ยว ที่ทำขึ้นเลียนแบบในภายหลัง

ตู้เกลี่ยว

ตู้เกลี่ยว ตู้แรกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ