พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลบางปะกง กับ โรงพยาบาลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ และโรงพยาบาลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันตรี ณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้กับ โรงพยาบาลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ และโรงพยาบาลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ แกงส้มผักรวมกุ้งสด และทอดมันปลากราย โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ และแพทย์หญิงวรยา โบสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำลูกกา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลหนองเสือ

โรงพยาบาลลำลูกกา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ