พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี โรงพยาบาลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ และโรงพยาบาลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศิริ ปะทะขีนัง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้กับ โรงพยาบาลบางพลี อำภอบางพลี โรงพยาบาลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ และโรงพยาบาลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ แกงฮังเลโครงหมู และสะโพกไก่ทอดกระชายขาว โดยมี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี  นายแพทย์อนุวัตร ดิเรกสุนทร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ และ แพทย์หญิงภัคศรัณยธร ธนนันท์นภัส รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเสาธง เป็นผู้แทนรับมอบอาหารพระราชทานพร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลบางเสาธง

โรงพยาบาลบางบ่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ