พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) อำเภอนครหลวง และโรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564

       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันเอกชาญยุทธ แคล้วปลอดทุกข์ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) อำเภอนครหลวง และโรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ ผัดกะเพราหมูสับหน่อไม้วุ้นเส้น และไข่ลูกเขย โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ และ นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)

โรงพยาบาลอุทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ