พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้ กับ โรงพยาบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564

      เมื่อวันที่ 21กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับ โรงพยาบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ แพนงไก่ และไข่ลูกเขย โดยมี แพทย์หญิงแววดาว พิมลธเรศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง และ นายแพทย์ปิยะวิทย์ หมดมลทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปิติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลบ้านบึง

โรงพยาบาลพนัสนิคม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ