พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 22กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศิริ ปะทะขีนัง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับ โรงพยาบาลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ เส้นหมี่ลูกชิ้นเห็ดถอบ และหมูเด้ง โดยมี นายแพทย์กิตติ องค์คุณารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโคก และ นายแพทย์อาณกร ศุภวรรธนางกูร นายแพทย์ชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหลวง เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลสามโคก

โรงพยาบาลคลองหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ