พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันตรี ณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับ โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ ผัดฉ่าลูกชิ้นหมูเด้ง และไก่จ๊อทอด โดยมี นายแพทย์กำพล พฤกษาอุดมชัย นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมะการักษ์ และ นายแพทย์สมชาย ไวทิตานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลมะการักษ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ