พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูสิริพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564

     วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูสิริพัฒนโสภณ อายุ 81 ปี พรรษา 61 เจ้าอาวาสวัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
     พระครูสิริพัฒนโสภณ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2483 อายุ 81 ปี พรรษา 61 อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2503 ณ วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสของญาติโยมและลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าอาวาสวัดวัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ