พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง โรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง และโรงพยาบาลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564

      เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง โรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง และโรงพยาบาลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ หมูไข่พะโล้เต้าหู้ปลาเห็ดหอม โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

โรงพยาบาลสวนผึ้ง

โรงพยาบาลบ้านคา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ