พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูอุดมศีลวัฒน์ (อุดม ญาณรโต) เจ้าอาวาสวัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูอุดมศีลวัฒน์ (อุดม ญาณรโต) เจ้าอาวาสวัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
     วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูอุดมศีลวัฒน์ (อุดม ญาณรโต) อายุ 95 ปี พรรษา 72 เจ้าอาวาสวัดป่าสถิตย์ธรรมาราม ตำบลศรีสมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
     พระครูอุดมศีลวัฒน์ (อุดม ญาณรโต) เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2469 อายุ 95 ปี พรรษา 72 อุปสมบทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2492 เป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ และเลื่อมใสของญาติโยมและลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพรเจริญ เขต 1 (ธ) และเจ้าอาวาสวัดป่าสถิตย์ธรรมาราม ตำบลศรีสมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูอุดมศีลวัฒน์ (อุดม ญาณรโต) เจ้าอาวาสวัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูอุดมศีลวัฒน์ (อุดม ญาณรโต) เจ้าอาวาสวัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูอุดมศีลวัฒน์ (อุดม ญาณรโต) เจ้าอาวาสวัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ