พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลมหาราช อำเภอมหาราช และ โรงพยาบาลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564

      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันเอก ธาดา ยุติพันธ์ เจ้าพนักงานในพระองค์ ระดับ 9 เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับ โรงพยาบาลมหาราช อำเภอมหาราช และ โรงพยาบาลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ ต้มจับฉ่ายโครงหมู และกุ้งผัดพริกกระชายขาวมะเขืออ่อน โดยมี นายแพทย์กรณชัย ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช และ ทันตแพทย์หญิงสุนันทา ทั่งทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบ้านแพรก เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลมหาราช

โรงพยาบาลบ้านแพรก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ