พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

          วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 18.20 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

          ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นมณฑลพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป จำนวน 6 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว พระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้ว พระพุทธรูปปางห้ามมาร พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก และพระพุทธรูปปางสมาธิ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ