พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระครูมงคลวิมลกิจ (หลวงปู่ศรีทา สิริจนฺโท) วัดเหล่าสูงบุปผาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูมงคลวิมลกิจ (หลวงปู่ศรีทา สิริจนฺโท) วัดเหล่าสูงบุปผาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก สำนักพระราชวัง
เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูมงคลวิมลกิจ (หลวงปู่ศรีทา สิริจนฺโท) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหมื่นถ่าน เขต 1 วัดเหล่าสูงบุปผาราม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อายุ 90 ปี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
          พระครูมงคลวิมลกิจ (หลวงปู่ศรีทา สิริจนฺโท) เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2474 อายุ 90 ปี พรรษา 70 อุปสมบทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2494 ณ วัดราศีไสล (บ้านฟ้าเลื่อม) ตำบลหม่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระสงฆ์ที่ถือสมถะเรียบง่าย มีเมตตา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพนับถือในหมู่พระสงฆ์และเลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมและลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหมื่นถ่าน เขต 1 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ