ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

       วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  เดินทางไปติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ