ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “การผลิตและพัฒนาครู” “การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ” และ “โครงการพัฒนา Soft Skilks  ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” จากนั้นพบผู้แทนนักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ