ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
       1. เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านดอนข่า อำเภอขุนหาญ

       2. เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านขุนหาญ อำเภอขุนหาญ

       3. เวลา 14.30 น. โรงเรียนบ้านจันลม อำเภอขุขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ