ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี            เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา        จังหวัดสมุทรสงคราม

       วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ดังนี้
       1. เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

       2. เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสามหมื่น (สาขาบ้านกูเตอร์โกล) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

       3. เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสามหมื่น (สาขาบ้านห้วยขนุน) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ