ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565

       วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
       1. เวลา 09.20 น. ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สำนักงานชลประทานที่ 7

       2. เวลา 11.00 น. เดินทางไปโครงการแก้มลิงกุดนาแซงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

       3. เวลา 15.00 น. เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

       วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ดังนี้
       1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

       2.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

       3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

       วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ ดังนี้
       1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

       2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

       3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ